Mieszkanie na start – nowy program

Dla kogo kredyt na start – uprawnieni do uzyskania kredytu:

 • Single, którzy nie ukończyli 35 lat.
 • Osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku).
 • Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
 • Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.

Dwie osoby:

 • łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;
 • wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat). Dopłaty do rat kredytu mają obowiązywać przez 10 lat i być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu.

Oprocentowanie ma wynosić:

 • 1,5 proc. dla jedno/dwu – osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1 proc. dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0,5 proc. dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0 proc. – dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Limity dochodowe, zgodnie z obecnymi założeniami, mają wynosić:

 • dla gospodarstwa domowego 1-osobowego – 10 tys. zł,
 • dla gospodarstwa domowego 2-osobowego – 18 tys. zł,
 • dla gospodarstwa domowego 3-osobowego – 23 tys. zł,
 • dla gospodarstwa domowego 4-osobowego – 28 tys. zł,
 • dla gospodarstwa domowego 5-osobowego – 33 tys. zł.

Dochód ma być weryfikowany tylko raz przy ubieganiu się o kredyt, w oparciu o dochody z ostatnich 6 miesięcy.