Bezpieczny Kredyt 2% w programie Pierwsze Mieszkanie już w lipcu 2023.

Program Pierwsze Mieszkanie ma być odpowiedzią na aktualne problemy Polaków z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na rynkowych warunkach.

Bezpieczny kredyt będzie miał oprocentowanie 2% plus marża banku, ale tylko przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania. W tym czasie różnicę między oprocentowaniem rynkowym (liczonym jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących) a stawką 2%, pokrywać będą dopłaty rządowe pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dokładnie będzie to polegało na tym, że rząd będzie dopłacał do rat kapitałowo-odsetkowych w takiej wysokości, aby kredytobiorca musiał pokrywać odsetki naliczane według oprocentowania stałego 2% powiększonego o marżę banku. Taki kredyt na mieszkanie będą mogły zaciągnąć wyłącznie osoby młode do 45 roku życia, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej na własność.

Zapraszam po więcej informacji.